Home / Konuk Yazarlar / Genel / Atatürk Devrimlerine Sahip Çıkıyoruz

Atatürk Devrimlerine Sahip Çıkıyoruz


ACİL ÇIKIŞ PLATFORMU
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
17/03/2018
Bizler, aşağıda imzası bulunan siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri olarak aşağıdaki ortak görüşlerimizi kamuoyuna sunarız.
1- Bugün, Türk Vatanı, Türk Milleti ve Türk Devleti, egemenliğini ve bağımsızlığını yitirme tehlikesiyle karşılaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası, milleti ve vatanının bölünmez bütünlüğü dış tehdit altındadır.
2- Büyük Ortadoğu Projesi-BOP’un yöneticileri, devletimizi içerden ve dışarıdan kuşatmış bulunmaktadır. Küresel sistemin oyuncuları “özgürlük-demokrasi” adı altında Türk Milleti’ni siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, bilgi ve teknoloji alanları ile askeri alanda kuşatma altına almış bulunmaktadır. Batılı emperyalist güçler, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde kurmak istedikleri Kürdistan için Türkiye’den toprak talep etmekte, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde PKK, IŞİD ve uzantıları gibi benzer isimler altında oluşturdukları terörist gurupları desteklemektedirler.
3- 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkemiz açısından hayati öneme haizdir. Ülkeyi bugünkü durumuna getiren siyasi iktidar eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır ise TBMM işlevsiz kalacak küçük siyasi partiler siyasi arenadan kaybolacaktır.
4- Türkiye’de siyasi tablonun değişmesi iktidar partisinin seçmen tabanının küçültülmesi ile mümkündür. Bu nedenle seçim stratejisi; bu partinin tabanındaki Laik, Üniter Devleti savunan, Demokratik Hukuk Devleti ile Tam Bağımsızlıkçı, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkelerine bağlı Milliyetçi, Muhafazakâr ve Demokrat kitlelere erişecek bir merkez siyasi ittifak kurmakla mümkün görünmektedir.
5- Bizler yukarıdaki maddelerde sayılan çalışmaların yapılması için ortak çabamızı sürdüreceğiz ve 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumunda oluşan “Hayır Cephesi”nin güçlendirilmesi ve canlı tutulması için bütün siyasi partiler ve demokrasi güçlerinin; kadın, erkek, dil, din, etnik köken, mezhep ve hiçbir ayrım gözetmeksizin hukuk içerisinde, tam bir disiplin ile yakmadan, yıkmadan, Türk Bayrağı’nın altında toplanarak, söylem ve eylem birliği olan halk hareketini sağlamak için çalışacağız.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
Halkın Yükselişi Partisi, R. Önder Günay Genel Başkan
Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi, Rıfat Derya Sercan Genel Başkan
Kadın Partisi, Benal Yazgan Genel Başkan
Milli Mücadele Partisi, Ahmet Kaya Genel Başkan
Türkiye Birlik Partisi, Hüseyin Ekici Genel Başkan
Millî Merkez, Haluk Dural Genel Sekreter
İrtibat ; Rıfat Derya SERCAN
Tel; 0532 251 69 69
deryasercan1958@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir