Home / Konuk Yazarlar / Genel / Yedi Bucak Avşarları Türkmen’dir

Yedi Bucak Avşarları Türkmen’dir

Oğuz Atasözü : Yurt Gider, Töre kalır.
Yedi Bucak Avşarlarında Emek Sayfası
Yönetici Mesut Şahin’e
Yedi Bucak Avşarları Türkmen’dir

Hüseyin EKİCİ

Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı

26 Mart 2018

Öncelikle açtığınız bu sayfada her hafta köyümüzün yöremizin bir kişi olarak değerlerini tanıtımınızı son derece saygıya değer buluyorum. Tebrik ediyorum. Doğru bir iş yaptığınız ortada.

Gelelim günümüze; son tanıtımda Mehmet Ekici Merhumun önceden Haydar Erdoğan tarafından çekilmiş bir video kayıttan söyleşisini içimiz burkularak da olsa özlemle ve saygıyla izledik.

Elbette bu kaydı tarihe not düşüren Haydar Erdoğan’a büyük teşekkür etmeden geçmek haksızlık olur.
Söyleşideki teknik arazlar elbette var. Köyde yapılan çekim köyün adamı tarafından yapılıyorsa biraz da olsa önemsenmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor.

Dışarıdan biri olsaydı bir sükûnet içinde ve daha da profesyonel olurdu. Aldırmagönül Alyazmalım rumuzlu kardeşimiz üzülmesinler. Bizim içimizden çıkan cevherlerin kıymetini maalesef biz bilemeyiz. Mum ışığı dibine vurmazmış. Kendi kıymetini hiçe sayıp başkasını baş tacı eden bir yapıdan geldiğimizdendir bunlar.
Alisan Alkan değerli dostumuzun çok güzel anektoduna da sadık kalarak,

Gelelim sorularımızın yanıtına;

Çok uzun anlatmam mümkün değil, kısaca birkaç cümleye sığdırmaya çalışacağım..
Türkmen kelime olarak Türki-emin terkibinin bileşiminden geldiğini tarihler yazıyor. Türkler Göç yolu olarak Hazar Denizi Güneyi ile Kuzeyini takiben Ana yurtlarından göç etmişler. Oğuz Türkleri hemen hepsi Horasan’dan geldiğini ifade ederler. Çünkü Horasan Türklerin Eğitim ve Kültür Merkezidir. Burada bir süre ikamet ederek eğitimli hale gelenler Anadolu veya başka bir yerlere göç ederlerken kendi kültürlerini de birlikte götürüyorlar. Fars (İran) üzerinden göçlerinde hiç kimseye zarar vermeden uzun yollarında yürürlerken Farslar ve Araplar zararsız olduklarından Türk-i Emin yani güvenilir Türk ismini kullanmışlardır.

Türkler bu terkibi çok seviyor ve giderek Türkmen olarak değişime uğruyor. Kısacası Türkmenler Öz be öz Türk ırkıdır.

Avşarlar ise Türk Irkının alt kollarından yalnızca biridir. Türkiye’de genelde Sünni inanca bağlı olanlar kendilerini doğrudan Avşar olarak ifade ederler. Alevi inancında olanlar ise doğrudan Türkmen olarak ifade ederler. Yörükler, Tahtacılar, Çepni Türkmenleri de yörelerine göre Alevi inançtan oldukları gibi Sünni inançtan Türkmenlerdir. Ancak Sünni inançtan olanlar bilinçsizce kendilerinin Türkmen olmadıklarını söylemeleri ayrı bir boy dan gelen Türk olarak göstermeleri bundandır.

Bizim Türkmen Köyleri, ya da Yedi Bucak Avşar’larına gelince; Hazar denizi Güneyinden göçleri İran, Kuzey Irak (Musul ve Kerkük) Suriye’ye geçenler ise Halep İli ve Asi Nehri kıyılarına kadar geliyorlar. Orada Obalar oluşuyor ve obalara o bölgede Yedi Bucak Avşarları deniliyor. Halen o bölge Türklerine verilen isim budur.
Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye seferi üzerinde konaklayan bu aşiret küçükbaş hayvancılığı işi ile iştigal etmektedir. Yavuz Sultan Selimin hışmına uğramamak için tekrar yurtlarını terk ederek bir kısmı Çukurova üzerinden bir kısmı Maraş üzerinden Uzun Yaylaya göç etmişler. Aynı obalar parça parça kendilerine yurt edinmek üzere korunaklı yer arayışı içine girip öncüler göndererek yerleşim yerlerini bulmuşlar.

Körkuyu, Karpınar, Kaleköy, Yerliburun, İğdeli ve Buruneren Köyleri yerleşik düzene yaklaşık olarak 300 yıl öncesinden geçmeye başlamışlardır.

Geçtikleri göç yolları üzerinde Fars kültüründen etkilenmişler ama Fars olmamışlardır. Yalnız Ayzıt (Yezidi)Türkmenleri bunun istisnası olarak görülür.

Arap köy ve şehirlerinden geçmişler ama Araplaşmamışlardır.

Kendi dillerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini zenginleştirerek devam ettirmişlerdir. Ama Asla Arap olmamışlardır.

Türkülerini bir yandan Avşar Bozlağı, Gaziantep türküleri, halayları ile diğer yandan Çukurova türkü ve oyunlarıyla zengin kılmışlardır. Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi ozanlar obaları yüreklendirmiş ve diri tutmuştur.
Oğuz Atasözü : “Yurt Gider, Töre kalır.” denilmektedir. Yurtlarını değiştirmişlerdir ama asla törelerinden vazgeçmemişlerdir. Bunlara Türkmen denilir. Törelerinden vaz geçip Arap Vahabi- Selefi inanç ve kültürüne meyil edenlerden değildir Türkmenler.

Türkmenlerde Doğa Kült inancı vardır. Dağ, ırmak, ağaç, eşik, beşik, İslami inanç içerisine giren gelenekler dini inanç gibi önem arz etmektedir. Türkmenlerdeki geleneksel oyunlar bunu açıkça ifade eder. Kadına olan saygı ve inanç Türkmenlerde ağırlıklı olarak mevcuttur.

Bir yanıt yazın