Home / Konuk Yazarlar / Genel / TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI HÜSEYİN EKİCİ’NİN PARTİNİN 1. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI HÜSEYİN EKİCİ’NİN PARTİNİN 1. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

“Vatanın bütünlüğü ve Milletin Bağımsızlığı Tehlikededir.”
Mustafa Kemal Atatürk 

Değerli Yurtseverler, Değerli Yurttaşlarım;

Türkiye Birlik Partisi, 2016 yılının Ocak ayının 18’inde T.C. İçişleri Bakanlığı’na başvurularak Türkiye’nin 99.uncu partisi olarak kurulmuştur.

Partimizin kuruluşundan 2 ay sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tüzük ve parti ambleminde bazı değişiklikleri istenmiştir. 2016 Mayıs Sonuna kadar tamamlanarak tüzel kişiliğimiz onaylanmıştır.

Haziran ve Temmuz aylarında birçok il ve ilçelerdeki örgüt çalışmalarımız büyük bir ivme kazanmış ve partimiz dalga dalga duyulup kabul görmüştür.

15 Temmuz kalkışmasıyla bütün partilerde olduğu gibi biz de de bir durağanlaşma yaşanmıştır.

Ancak, maalesef bizim örgütlenme yapımızdan kaynaklanan birçok talihsizlik yaşanmıştır. İçimize sızdırılmış kişilerce partimiz örgütlenmesi büyük bir sekteye uğratılmış partimiz de bu darbeden nasibini almıştır.

Darbenin partimizden temizlenmesi tam bitmek üzere iken bu kez; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihtarlarıyla karşılaştık. Partimizin bazı maddeler, İsim ve Ambleminin değiştirilmesi konusundaki hukuki süreçler, bürokratik nedenler örgütlenme çalışmalarımızı bir süre daha etkileyip ötelemiştir.

Daha sonraki aşamalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarımızı çözümleyemeyip Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sevk etmiştir.

Partimizce hukuki süreç devam ederken Anayasa Mahkemesi’nde olan dosyalarımız hakkında savunmalarımız yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararı henüz gelmemiştir.

Partimiz kurulalı 2017 Ocak ayının 18. İnde birinci yılını doldurmasına rağmen henüz hukuki süreci devam eden, ama tüzel kişiliği olan bir parti konumundayız.

Bu nedenlerle ve pek tabiidir ki, partimizle ilgili bayrak, rozet ve diğer tanıtıcı belgeleri bastırıp çoğaltamadığımız gibi diğer çalışmalarımız da büyük bir sekteye uğramıştır. 

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ KURULUŞ GEREKÇESİ

Partimizin Tüzük ve Programında açıkça belirtiğimiz gibi partimiz “Atatürk Devrim ve ilkelerine bağlı, Cumhuriyetçi, Laik, Halkçı ve Atatürk Milliyetçiliği üzerine kurulmuş Yurtsever bir partidir.” 

Partimizin 99.uncu parti olduğunu söylemiştik. Ancak, irili ufaklı ismi dahi bilinmeyen siyasi partiler iktidar ve muhalefet partileri tarafından JOKER olarak kurulan partilerdir, yani yedek partilerdir. Bu nedenle parti sayısı 99 ya da daha da yükselmektedir.

Yapılan propagandalarda “bu kadar parti var, yeniden parti kurmaya ne gerek var” gibi sorularla kafa karıştıran yine iktidar partileri ve ana muhalefet partileridir. Kendi partilerinin de joker partileri mevcuttur. Halkımız arasında yapılan propagandayla Parti çöplüğü veya parti enflasyonundan bahsederek algı yaratmak istenmektedir. Bu aldatıcı bir propagandadır, buna inanmamak gerekmektedir.

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ hiçbir partinin Jokeri ya da yan kuruluşu değildir. Hiçbir partinin oylarını bölmek için de kurulmamıştır. Türkiye Birlik Partisi var olan siyasi partilerin söylemekte zorluk çektikleri Atatürkçülüğü öne almış ve bayrak yapmıştır. Atatürk resimlerini söküp çöpe atanlara inat kurulmuş Cumhuriyetçi bir partidir.

Türkiye Birlik Partisi şunları savunmaktadır. 

Türkiye Birlik Partisi, Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini yeniden inşa etmeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Atatürk Devrim ve ilkelerini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Cumhuriyeti ve Parlamenter Sistemi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Emperyalizme karşı çıkarak tam bağımsızlığı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Üniter devlet yapısını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Ne ABD, Ne AB, Ne NATO, Tam Bağımsız Türkiye’yi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Toplumsal Barışı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Umutsuzların umudu olmayı, Genç işsizlere çare olmayı, Kadın haklarını savunmayı ve korumayı, Sosyal adaleti tesis etmeyi, Temsilde adaleti sağlamayı, Hak ve olanak eşitliğini, Adaleti eşitlikle, eşitliği özgürlükle bütünlemeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Özgür bir toplum yaratmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Temel hak ve özgürlükleri esas alarak evrensel hukuk çerçevesinde örgütlü toplumu savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Çağdaş ve bilimsel eğitime önem vererek gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak için hurafelerden uzak eşitlikçi bir eğitim sistemini kurmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Çağdaş Köy Enstitülerinin yeniden açılmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Ücretle çalışan emekçilerin insanca yaşamalarını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Engelli yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve üretime katkıda bulunmalarını ve devlet güvencesine almayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Üretime dayalı istihdamı desteklemeyi, kadın çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Eğitim ve Sağlık gibi ana sorunların tümüyle devletçe karşılanmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Ulusal gelirin hakça ve adil bir biçimde paylaşılmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Topraksız köylüye toprak dağıtarak, üretici çiftçiye kredi olanaklarından faydalanmasını ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaygınlaştırmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Dil, din, ırk, renk, felsefi inanç ayırımı gözetmeksizin her yurttaşın Anayasal güvence altına alınmasını sağlayarak inanmak veya inanmamak özgürlüğüne saygılı olmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Büyükşehir yasalarının yeniden gözden geçirilmesini ve hatta iptal edilmesini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Köy ve Kasabaların tüzel kişiliklerine yeniden kavuşturulması ve köylüye ait olan mera, yaylak, sulak, dere, göl ve kaynak suların kullanımının tamamen köylüye verilmesini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, 1924 yılında çıkan Köy Kanunlarını aynen yeniden uygulanır hale getirilmesini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Barajlar, Irmaklar, göller, iç havzalar, deniz sahilleri, ormanlık alanlardan getirim temin edici yatırımlardan korunmayı ve yasal düzenlemeyi amaçlamayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Parti içi eğitimle katılımcı, yarışmacı, liyakat esasına dayanan demokratik tartışma yaratarak örgütlenmeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Demokrasi ve insan haklarının savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Özgür basın, özgür düşünceyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Çalışanların sendikalaşmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Vahşi kapitalizm sistemini yıkmayı, savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Faili meçhul cinayetlere son vermeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Eşitlikçi ve özgürlükten yana eylemleri desteklemeyi, savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Statükoyu değil, devrim ilkelerinin sürekliliğini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Türkiye’yi uluslararası saygınlığına kavuşturmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Eğitim sistemini kökten çözmek için eğitimde birlik yasasını çıkarmayı ve YÖK’ü kaldırmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Bütün meslek, teknik ve sanat okullarının ülkenin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Samimi, şeffaf, dürüst ve vicdanlı yönetim anlayışıyla özlenen yönetimi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Hukukun egemen olduğu toplum düzenini kurmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Devletin ve milletin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çeken, kentsel dönüşüm adı altında memleketi satanlara dur demeyi savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Halkın iktidar olmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Yurdumuzu yurt yapan başta şehitlerimiz ve Büyük Atatürk olmak üzere canını ve ömrünü veren atalarımızın kemiklerinin sızlanmamasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Dondurulmuş olan Atatürk Devrimlerinin yeniden kaldığı yerden sürdürülmesini ve tam bağımsız bir Türkiye, özgür bir toplum ve birey yaratılmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Atatürk Devrimlerinin sürdürümcüsü ve takipçisi olmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Yasama, yürütme ve yargının tamamen kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bağımsız olmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Cumhuriyet Rejimini kökünden değiştirip yerine kişileri köleleştiren biat toplumu yaratmak isteyen karşı devrimcilerin karşısında durmayı savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Demokratik rejimi ortadan kaldırarak diktatörlük ve giderek teokratik rejim kurmak isteyenlere inat Parlamenter Cumhuriyet Rejiminin sürdürülmesini savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, TSK’nin siyasetten tamamen bağımsız bir kuruluş olmasını, Askeri Akademi ve Okullarının yeniden açılmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, İktidarında birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik ruhuyla büyük ve saygın Türkiye Cumhuriyetinin yeniden var olmasını savunmaktadır.

Türkiye Birlik Partisi, Barışçıdır, hoşgörülüdür, uzlaşmacıdır ama asla teslimiyetçi değildir.

Türkiye Birlik Partisi, Barış ve Demokrasinin sigortasıdır.

Türkiye Birlik Partisi, Kuvayı Milliye Ruhunun yeniden yaşatılmasıdır.

Türkiye Birlik Partisi, Türkiye’nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, yaşatacak çağdaş, devrimci, yurtsever bir partidir. 

PARTİMİZİN AMBLEMİ VE ANLAMI 

Türkiye Birlik Partisi’nin Amblemi 9.05’i gösteren durmuş bir saattir. Bunun anlamı ise; Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılmasından itibaren Atatürk Devrim ve İlkelerinin dondurulmuş olduğuna inanmaktayız. 4 adet yıldız ise; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesindeki dört ana maddedir. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Milliyetçiliktir. Aynı zamanda 4 yıldız Anayasamızın ilk dört maddesinin kesinlikle değiştirilemeyeceği ve teklif dahi edilemeyeceğidir. Saatteki diğer çentikler ise partimizin ilkeler dizini ve Atatürk Devrimlerinin sürekliliği anlamındadır. Partimiz Atatürk Devrimlerinin sürdürümcüsü olarak siyasal hayatına devam edecektir.

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ’NİN ZAMANI GELDİ 

Türkiye Birlik Partisi, bugün siyasal iktidar ve muhalefet partilerine karşı sert muhalefet etme hakkı saklı kalmak şartıyla siyasetini derin ahlak, örf ve adetlerimiz gereği saldırgan ve kırıcı olmadan parti olarak yapacaklarımızı anlatarak siyaset yapacağız.

Bu güne kadar siyaset sahnesinde varlığını sürdüren Dini inançları istismar eden, kaba, saldırgan, kin ve nefret duyguları üzerinde mağdur edebiyatı yapanlara inat, bu tür kısır çekişmelerle halkı bölen zihniyetten uzak duracağız.

Türk Milletine yaraşır bir siyaset ve muhalefet yapma inceliğini sürdüreceğiz. Hedefimiz iktidar olmaktır.

Hiçbir zaman haksızlığa karşı suskun kalmayacağız. Devleti, milleti soyan, yalan ve talanla dinin arkasına sığınanlardan olmayacağız. Olanları sürekli teşhir edeceğiz.

İlk ve orta öğrenim gören çocuklara yurtlar değil çocuk evleri açarak aile şefkatiyle çağdaş eğitim görmelerini sağlayacağız.

Türk Siyasetinde yalan söylemeden, çalmadan, çırpmadan, dini inançları sömürmeden, gerici çağdışı düşünce ve inanç mensuplarına prim vermeden gerçek devlet adamı erdemliliği içinde kötü örnek olanlara inat iyi örnek olarak ders vereceğiz. Saygınlığı ve karşılıklı güveni tesis edeceğiz.

Ülkemiz büyük bir dış borç batağındadır. Türk ekonomisi büyük sıkıntıdadır. Dolar ve Avro karşısında Türk Lirası değer kaybetmektedir. Kişi başına düşen milli gelir kâğıt üzerinde yüksek gösterilmektedir. İşsizlik almış başını gitmiş, yurt savunmamız zaafa uğramıştır. Terör örgütleri devletin istihbarat zafiyetinden yararlanarak kan dökmeye devam etmektedir.

Yasama, yürütme, yargı yok edilmiş, eğitim molla eğitim sistemine dönüştürülmüş, merdiven altı din eğitimleri eli sopalı mollaların eline resmen verilmiştir. Sağlık sorunları büyük çapta özelleştirilerek halk büyük soyguna maruz kalmaktadır.

Yurdun büyük bir bölümü bölündü bölünmek üzeredir., Türk Silahlı Kuvvetleri bağımsızlığını yitirmiş ve siyasal iktidarın insafına terk edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışı operasyonları bir kişinin iki dudağının arasına verilmiştir. Türk dış siyaseti itibarını yitirmiş ve ciddiye alınmamaktadır.

Yandaş TV ve Medya durmadan iktidarın borazanlığını sürdürmektedir. Her gün gelen şehit haberleri artık haber konusu olmaktan çıkarılmıştır. Acı şehit haberi Televizyonlarda Lay-lay-lom eğlenceler ve dizilerle örtbas edilmektedir.

Siyasal iktidar bu kadar sorunlara karşın ne edip edip Başkanlık Sistemini OHAL yasasının gölgesinde yasalara ve Meclis İç Tüzük hükümlerine aykırı olarak siyasal iktidar emrindeki vekillerine oylatarak yeni tip Diktatörlük Anayasasını çıkarma telaşı içindedir.

Bu telaş nedir diye soran da olmayınca işleri çok daha kolay olmaktadır.

Birinci şık; Bize göre bu siyasal iktidarın bir suçluluk psikolojisidir.

Siyasal iktidar mensupları gırtlağına kadar yolsuzluk, hırsızlık, yasaları ihlal etme suçlarından yargılanmaktan korkmaktadır.

İkinci şık; Siyasal iktidar Fetö dedikleri Terör örgütleriyle, İŞİD ve PKK terör örgütleriyle suç ortaklarıdır. Aynı zamanda terör ihraç eden ülke konumunda bulunmaktadır.

Üçüncü şık; Siyasal İktidarı genelleme yaparak değerlendirmek daha doğru olur. Şöyle ki; çoğu iktidar vekilleri, parti yöneticileri yolsuzluk ve suça bulaşmıştır. Önemli bir bölümü var ki iktidardan düşmeleri halinde normal Demokratik Hukuk Devletlerinde olduğu gibi ancak yargılanarak aklanabilirler. Siyasetçilerin hiçbiri bunu göze alabilecek durumda değildir.

Dördüncü şık, devletin tüm olanaklarından faydalanan iş adamları ve yandaşlara açıktan hortumlanan para ve kredilerin kesilmesi endişesidir.

Beşinci şık, Yavru muhalefet partisiyle ilgili olabilir. Yavru muhalefet partisi aslında bükemediği bileği öpmüştür. Siyasal iktidarla baş edemeyeceğini anladığından gerisin geri çark etmiştir. Partilerini siyasal iktidarla birleştirip kendilerini giderayak iktidar ortağı olarak garantilemek arzusudur. Siyasal iktidarın gerçek lideri, Yavru Muhalefet partisinin başını eleştirerek “Çocuğu olmayan ne anlar”, evlenememiş mealinde küçümseyen sözlerini bile içine sindirebilmiştir. Partisini bitirme kararını alması bu nedenle pek kolay olmasa gerek.

SİYASETÇİLERE VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA AÇIK ÇAĞRIMIZ

1. Demokratik Solcu arkadaşlarıma;

Değerli arkadaşlarım, görüyorum ki gerek sosyal medyada gerekse kişisel girişimlerinizle Merhum Bülent Ecevit’e olan sevgi, saygı ve bağlılığınız nedeniyle hala bir umutla eski partinizi ( ! ) ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ben de saygın bir iş yaptığınızı biliyorum. Zamanında birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz o kurumda bizim de girişimlerimiz oldu, ama maalesef haklılığımıza rağmen çok büyük emek ve zaman kaybıyla etkisiz hale getirildiğimizi biliyorsunuz.

Sizlerin de siyaset yapacağınız bir parti var. Bu parti Türkiye Birlik Partisi’dir.

Sizin mücadeleci ruhunuz ve azminiz boş yere heba olmayacaktır. Atatürkçü bir parti olarak kurulmuş ve Bülent Ecevit ekolünden gelmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Buyurun gelin partiniz bundan böyle Türkiye Birlik Partisidir. Bizim siyaset anlayışımız liderlik sultası yaratmak değildir. Liyakat en önemli prensibimizdir. Partimizde Lider değil siyasetçiler ve görev anlayışı vardır. Bize katılacaklar arasından partimize istediklerinizi seçmek gibi özgür bir iradeye sahip olduğunuzu unutmayın. Bunun içinde genel başkanlık dâhildir.

2. Ülke Genelinde sandığa gitmeyen veya herhangi bir partiye kerhen oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum;

Değerli Yurtseverler, Hepimiz görüyoruz ki ülkemiz gün geçtikçe bataklığa saplanmaktadır. Ülkemiz batarsa hepimiz batacağız. Ya da hep birlikte bu geminin batmasını önleyeceğiz. Bunun tek çaresi siyaseten bu davaya sahip çıkmanızdır. Türkiye Birlik Partisi sizlerin de katkılarıyla geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday bir siyasi partidir. Yeni kurulmuş olmasına karşın halkın ilgi ve temayülü de yöndedir.

Bu bir açık çağrıdır.

Türkiye Birlik Partisi; çoğunluğu siyasi partilerinden memnun olmayan ve ülkenin durumunun gittikçe kötüye gittiğini gören deneyimli siyasetçiler tarafından kurulmuştur. Hiçbir dava arkadaşımın liderlik hırsı yoktur. Ama Vatan Harsı vardır. Biz vatan aşığıyız. Sizlerin de öyle olduğuna inanıyoruz. Partimizin kapıları Atatürkçü yurtseverlere, Cumhuriyetçilere, laiklik ilkesini savunan vatanını milletini, bayrağını seven herkese açıktır. Tek adam diktatörlüğü ülkeyi bölecektir. Bunun panzehridir Türkiye Birlik Partisi. Her türlü birleşme, bütünleşme konularında Parti Meclisimizin kararı mevcuttur. Burada büyük olan, var olan siyasi partiler değildir. Büyük olan sizlersiniz. Sandığa gitmeyen on milyonun üzerindeki seçmenler ve bugün var olan siyasi partilerden memnun olmayan milyonlarca vatandaşlarımız olarak birlikte olmamız halinde ülkemizin gidişatını tersyüz edebilecek güce sahibiz.

3. Sivil Toplum Kuruluşları ve Diğer Demokratik Kitle Örgütleri;

Ülkemizin zor günler geçirmekte olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Sizler bizzat zorlukları canlı yaşayan örgütlersiniz. Örgütlü yapınızla sizin de partiniz olan Türkiye Birlik Partisi ile birlikte olmanız en büyük dileğimizdir. Yapılacak her türlü çalışmaları sizlerin de deneyimlerinden faydalanarak birlikte yapmaya ve çalışmayı öneriyorum. Partimiz sizler gibi değerli arkadaşlar tarafından kurulmuş yurtseverlerden oluşmaktadır. Güçlerimizi birleştirirsek yapamayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını ve örgütlülüğü en iyi sizler bilmektesiniz. 

4. Siyasetçi Aydınlarımız ve Kanaat Önderleri:

Türkiye’mizin kötü yönetildiğini sizlere söyleyecek kendimizde o yetkiyi görmüyoruz. Bunu her gün dile getirmektesiniz. Zaman zaman günlük basında duyurular yaparak düşüncelerinizi de yayınlıyorsunuz. Üzülerek söylemek gerekirse, ancak seyirci kalıyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki bunun tek çözümü sıcak siyaseti doğrudan yapmaktır. Bizim sizlerle olmamız hepimizi güçlendirecektir. Türkiye Güçlenecektir. Siyasi birikiminiz bizlere ışık tutacaktır. Türkiye Birlik Partisi sizlerle çalışmak, halkımızla ve sizlerle bütünleşmek ülkemizin hayrına ve geleceğin itibarlı Atatürk Cumhuriyetinin yeniden tesisini yaratacaktır. Birikimleriniz ülkemize aydınlık saçacaktır. Sizleri de partimizde görerek umutlarını yitirmiş milyonlara umut olunacaktır. Unutmayın…

5. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Yurtsever Basın ve Medya Mensupları: 

Yandaş basın kuruluşları, Televizyon kuruluşlarına sözümüz yoktur. Doğrusu görevlerini hakkıyla yapmaktadırlar ( ! ).

Bizim sözümüz Parlamenter Demokratik Sistemi savunan, Atatürkçü, cumhuriyetçi basın mensuplarınadır. Acımız, sıkıntılarımız büyüktür. Kangren olmadan bu hastalığın çözümü, beşinci güç olan sizlerin destekleridir. Arife tarif gerekmez. Sizler arifler ve düşünce üreten önderlersiniz. Lütfen bizleri inceleyin eksik ve yanlışlarımızı eleştirmeniz, uyarmanız bizleri üzmez inadına güçleniriz. 

SONUÇ; 

Değerli Yurtseverler, Basın mensupları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kanaat önderleri ve ülkesini seven her bireye, her kuruluşa samimi duygularımızla hem partimiz hakkında kısa gelişmeyi ve partimizin neleri savunduğunu ve önerilerimizi sunduğumuz açık bir davettir. Ülkemiz yok olma noktasında iken kişisel çıkarların düşünülmesi söz konusu olamaz. Ucuz siyaset yapmak ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Çıkarları için siyaset yapanlar ülkeyi bu hale sokmuştur.

Büyük Atatürk’ün “Mevzubahis Vatansa gerisi teferruattır” sözü bize büyük bir ihtardır.

Partimizin 1. kuruluş yıldönümü ülkemize ve gelecek kuşaklara aktarılacak büyük bir aydınlık huzmesi olması umuduyla en derin saygılarımı sunarım.

17 Ocak 2017
Hüseyin EKİCİ
Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı

Bir yanıt yazın