Home / Konuk Yazarlar / Genel / Siyasette Asimetrik Mücadele ile Siyasi Başarı

Siyasette Asimetrik Mücadele ile Siyasi Başarı

huseyin-ekici-44

Hüseyin EKİCİ

Taraflar Arasında Asimetrik Etki Yaratan Faktörler;  

  • Uygulanan Siyasi Öğreti ve Mücadele Taktikleri

Parti Tüzük ve Programına bağlı olarak Türkiye Birlik Partisi’nin uygulanması için azami dikkat sarf edilmeli. Atatürk Devrim ve İlkeleri ile Kuvayı Milliye Ruhu rehber olarak görülmelidir.

  • Kurumsal Parti Olanakları, Siyasi Erk ve Her Türlü Donanım,

Partimizin her türlü kurumsallığını elinde bulunduran yönetim hem siyasi erk olarak hem de donanım olarak güçlü olanaklara sahip olan siyasal iktidar ve muhalefet partilerinin bizim örgütlenmemizden çok daha güçlü olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

  • Mevcut Siyasal İktidar ve Muhalefet Parti Yönetiminin Moral Değerleriyle Türkiye Birlik Partisi yöneticileri olarak bizim moral değerlerimiz, 

* Tarafların Etik kurallara ve hukuka bağlılıkları,

* Donanımlı yönetim kadroları,

* Tarafların örgütlenmelerindeki disiplin ve sadakat,

* Mücadele edilirken kaybedeceklerimiz ve göze alınan kayıplar,

* Başarılı olmak için sabır göstermek,

* Halk desteği,

* Medya desteğinin sağlanması koşullarının yaratılması bizleri başarıya götürecektir.

Siyasette güçlü taraf, daima yönetim erkini elinde bulunduran taraftır. Siyasal İktidarlar Devlet olanaklarının tümünü kullandığı gibi İl ve İlçe Örgütleriyle, delegeleriyle, devletin resmi temsilcileri olmalarıyla, araç ve gereçleriyle, partinin ekonomik gücünü elinde bulundurmalarıyla her zaman güçsüz olan insanları kendine çeker. Güçlü taraf bu kazanımlarını hiçbir zaman kaybetmeyi göze alamaz.

Türkiye Birlik Partisi gibi güçsüz taraf ise, siyasal iktidarların devletin her türlü olanaklarından faydalanmaları ve bu devletin kurumsal yapısından faydalandıkları gibi hiçbir zaman faydalanması olası dahi olmayan taraftır.

Demek oluyor ki; bizim bu nedenle kaybedebilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Davası uğruna her türlü yok olmayı göze almış insanların silahı davaya inanmalarıdır. Özetle ve tek kelimeyle mücadele ve savaşma azmidir.

Güçlü taraf Siyasal iktidarlar ve önceden beri örgütlenmiş muhalefet partileri ise, elindeki her türlü kaynakları kullanarak zaman faktörünü de iyi kullanmayı sürdürerek kendince zaferi elinde bulundurmak isteyeceklerdir.

Zayıf taraf, yani bizim gibi yeni örgütlenmeye çalışan siyasi oluşumlar ise, zafere ulaşana kadar mücadeleyi göze alan taraftır. Zamanla yarışmak yerine kazanmayı hedeflemektedir. İki taraf arasındaki bu belirginlikle Siyasi Asimetrik mevcut demektir.

Halk desteğini arkasına alan taraf, güç dengesindeki asimetriyi etkileyen en önemli faktörlerden birisi olacaktır. Bu nedenle, iktidarı elinde bulunduran ve güçlü görünen taraf ile iktidara karşı mücadele veren tarafların en büyük hedeflerinden birisi “halk desteğini kazanmak” olacaktır.

Medya desteği,  asimetri yaratan diğer bir faktördür. Medya etkisini kendi lehine kullanan taraflar, diğer taraf üzerinde asimetrik etki yaratabilmektedir.

Ne kadar güçlü olursa olsun, uğruna mücadele verdiği bir ideali olmayan tarafla, inandığı dava uğruna çekinmeden her türlü riski göze alan taraf arasında bir asimetri mevcuttur. Güçlü taraf gibi görünen ve siyasi gücü elinde bulunduran tarafın olmayan mücadele azmi kazanmanın önünde en büyük engel iken, Asimetrik Güç, güçsüz görünen örgütsüz ve başıbozuk olan tarafın en büyük silahı durumundadır.

Örgütlü bir düzeni elinde bulunduran ve kesin kurallarla çalışmalarını sürdüren taraf ile düzensiz bir şekilden düzenli bir şekle bürünerek organize olup da büyük bir etkinlik arz eden belirli bir siyasi asimetriden söz etmek mümkündür.

Güçler dengesini bozan taraf, güçlü olanın oyununun bozulmasına neden olur.  Bu örgütlenmenin adı düzensiz konumdaki halkın örgütlenmesidir. Halkın örgütlü gücü siyasal iktidarı elinde bulunduran erki yönetimden indirip kendi iktidarını sağlamasıyla başarı elde edilebilmektedir.

O halde son söz şu olmaktadır. Bazı kayıplar, zararlar olmadan başarı elde edilmesi mümkün değildir.

Bir yanıt yazın