Home / Konuk Yazarlar / Genel / ALBATROS KUŞU YENİLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE SADAKATİ TEMSİL EDİYOR

ALBATROS KUŞU YENİLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE SADAKATİ TEMSİL EDİYOR

Kurucusu bulunduğum Yenilik Partisinin bozuk düzene karşı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir parti olarak kurulduğunu düşünmüştüm. 11.06.2022 tarihli İstanbul İl Kongresinde yaptığım konuşmamda “İmam Hatip Liselerinin, Meslek Liselerine dönüştürülmelidir” şeklindeki ifadem kabul görmeyince son bir veda konuşması yaparak parti ile olan tüm ilişkilerim 10.07.2022 tarihi itibariyle sona ermiştir. Hüseyin Ekici

Hüseyin EKİCİ
16 Ekim 2020
Yenilik;
Direniştir, Başkaldırıdır, Devrimdir
Yenilik;
Ağlamak, Sızlanmak, Merhamet dilenmek değildir.
Yenilik;
Kokuşmuş düzenin tümüyle değişiminden yanadır,
Yenilik iktidara gelmek için tepeden tırnağa örgütlenmektir. Yeni bir çığır açmaktır.
Yenilik;
Tedrici, reformist değil, devrimci yöntemlerle sorunları çözmektir.
Türk Milleti bunlara yabancı değildir.
Esaretten kurtulmanın, tam bağımsızlıkçı olmanın ön şartıdır bunlar.
Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve çağdaş bir ulus olmaktır.
BUNLARA ULAŞMAK ZOR DEĞİLDİR.
1- Toplum olarak tüketiciyiz:
Elimizdeki değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Tarihimize şöyle bir bakalım. Öncülük yapanlar hep kendilerini halka adayıp ortaya koymuşlardır. Canlarından olanlara sahip çıkmak yerine seyirci kalmış başımızı kaldırmamışız, canlarını verdikten sonra arkasından ağıtlar yakmışız.
O öncülerin ürettiklerini hala tüketiyor ve yerine yenisini koyamıyoruz.
Asırlardır Pir Sultan Abdal’ın, Şeyh Bedrettin’in ve daha nicelerinin ürettiklerini tüketiyoruz. Darağacına gidenler dillerden düşmeyenler bir tüketici malzemesi olarak kullanılıyor.

2- Toplumsal hastalığımız güç zehirlenmesidir.
İnsanların fıtratında olsa gerek güçlüden yana olmak. Halk kendi örgütsel yapısını oluşturmak yerine emperyalist dayatmayla ortaya çıkan örgütlü siyasal yapılardan yana oluyorlar. Günümüzde de siyasal yapıda hangi siyasal örgüt güçlü ise oraya teslim olmak kolaycılığına gidiyorlar. İçlerine girip gerçeği görmek dahi istemeden teslim olmaktır bunun adı.
Yenilik ’çiler farklı olmalıdır
Özgüven şarttır

Alışılagelmiş geleneksel siyasetin tümünü bir yana bırakınız. Tüketici toplum olmayı reddediniz. Güçlüden yana olanlar gibi öncülüğünüzü yapan Liderinizi övgü yağmuruna tutmayınız. Sizler övgü dolu sözler yerine örgütleyici olunuz. Güçlüden yana olanlar gibi değil yenilikçi, devrimci bir ruhla kenetleniniz. Hiç kimseyi ötelemeden kucaklayınız. Yenilik yaratmak, kokuşmuş düzene karşı durmak için örgütlü olmak esastır. Siyasal ve toplumsal güç oluşturmak için özgürlükçü, adil bir düzenin var olması, yeni bir Ergenekon çıkış yoludur. .
Unutmayınız…
Hiçbir siyasi parti başkan veya partisini övmek, yermek değil amacımız. Ülkemizin sorunlarının çözüm yollarının var olan statükocu veya yandaşlarla örgütlenmiş olanlarla değil, yeniden oluşan sizlerin de içinde bulunduğu GENÇ SİYASETİN iktidara hazır olmasından başka çare yoktur.
ÖZTÜRK YILMAZ GERÇEK YENİLİKÇİ Mİ?
Yarım asrı geçen deneyimlerim beni yanıltmıyorsa, Öztürk Yılmaz’ın söylemleri ve eylemlerine baktığımızda en duru ve gerçekçi siyasi bir çizgide olduğunu görmekteyiz.
Öztürk Yılmaz ne diyor
Yenilik partimizde;

• Atatürk’le, Cumhuriyetle sorunu olanları istemiyoruz,
• Üniter yapıyla sorunu olanları istemiyoruz,
• Dini inanç, mezhep ayrımı yapanları istemiyoruz,
• Terörle ilgili mesafesiz olanları aramıza almadık, istemiyoruz.
• Kadın ve gençlere öncelik veriyoruz. Yüzde elli kotamızı koyduk.
• Sevgi ve Hoşgörüyü savunacağız.
• Yandaş ve yolsuzluğa karşı eşitlikçiliği savunacağız.
• Plansızlığa karşı plancılığı savunacağız.
• Tüketime karşı üretimi savunacağız.
• Sağlık ve İlaç sorununu millileştireceğiz.
• Tek adam yönetimine son vereceğiz.
Bu ve buna benzer talep ve açıklamaları bire bir aynen böyle. İçtenlikli söylemleri devam edip gidiyor.
Sözün özü şudur:
Öztürk Yılmaz Eski Büyükelçi yeni genç politikacı olarak diyeceklerini diyor ve bundan sonrasını halkımızın değerlendirmesine ve ferasetine bırakıyor. Bu ve bunun gibi değerleri tüketmeden değerlendirmek ülkemize kazanç getirecektir.
Bazen övgü insanları rehavete sürükleyebilir. Başarılı olması halinde ülkemize çok şeyler katacağı inancıyla…

Bir yanıt yazın