Home / Konuk Yazarlar / Genel / RECEP YAZICIOĞLU’NU ANARKEN (Doğum 2.6.1948 Ölüm 8.9.2003)

RECEP YAZICIOĞLU’NU ANARKEN (Doğum 2.6.1948 Ölüm 8.9.2003)

Necdet TOPÇUOĞLU
(Konuk Yazar)

(Tüm Siyasetçilerin dikkatine sunulmak üzere önemli bir anekdot)

Rahmetli Recep Yazıcıoğlu deli, dolu, sıra dışı bir valiydi. Düşüncelerini hiç saklamaz, mermi gibi sıkardı. Tokat ve Erzincan valisi olduğu yıllarda vilayet konağında iki defa misafiri olmuştum. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Şahsi ikbal ve istikbal arayışı hiç yoktu. Tek derdi memleket sorunlarıydı. Yanında staj yapan mahiyet memurlarına da aynı enerjiyi aşılardı. El etek öpen pısırık Kaymakam adaylarından hiç hoşlanmazdı.

Aktif görevden alınıp, Merkez Valisi yapıldığında ziyaretine gitmiştim. O gün Prof. Dr. Osman Altuğ hoca da yanındaydı. Yine hararetli bir şekilde memleket meseleleri konuşuluyordu. Öğle yemeği için Ulus’ta bir kebapçıya gitmiştik. Hesabı ortak ödedik. Valilikte devlet yemekleri benden, dışarıda yersek hesapları ortak öderiz diye prensip koymuştu. Hiç mal biriktirme derdinde değildi. Hatta hocam iki maaşımız bir arada değil, bir de parti kurmaya kalkıyoruz derdi.

Sohbet sırasında bana sordu, Necdet Hocam biz parti kurarsak sen bunun neresinde yer alırsın dedi. Sayın valim kuruluş aşamasında mutfağında yer alırım. Ancak aktif siyasete girmeyi düşünmem dedim. Hele sen mutfakta yer alda gerisini sonra düşünürüz demişti. Hocam, o zaman sen bize yapılması gerekenleri sorular halinde yaz, yazılı metini bana ver. İnceleyelim bakalım altından çıkabileceğimiz bir durum var mı dedi.
İşte hazırlayıp kendisine verdiğim sorular:

1- Bugün ülkemizde yaşanan yoksulluk ve fakirliğin temeli olan “yolsuzlukları” önlemek için nasıl bir politika izleyeceksiniz?
2- ABD ve AB’nin destekleri ve tahrikleri ile birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden etnik bölücülüğün ortadan kaldırılması için tedbirleriniz nelerdir?
3- Rejimi tehdit eden gerici akımların faaliyetlerini hangi önlemlerle durduracaksınız?
– Kafaların dışı ile değil, içi ile ilgileniyoruz deyip türban sorununa çözüm getirecek misiniz?
– İmam hatip liselerini, İslam kolejleri haline getirip, kaliteli eğitim vererek sorunu çözecek misiniz?
4- Büyük kentlerimizi yaşanmaz hale getiren ve terörün başka bir çeşidi olan kapkaç ve hırsızlıkları terör kapsamına alarak önleyebilecek misiniz?
5- Ülkemizi emperyalist ajanların cirit attığı alan olmaktan kurtaracak mısınız?
6- Devletin bıraktığı boşlukları dolduran, mafya, çete, değnekçi gibi başıbozuk oluşumların varlığına son verecek misiniz?
7- Yarısı kayıt dışı olan ekonomiyi kayıt içine alarak vergi kayıp ve kaçaklarını en aza indirebilecek misiniz?
8- Dış borçları yönetilebilir hale getirecek misiniz?
9- İç borcu ve kamunun borçlanma ihtiyacını sıfıra indirecek çözüm önerileriniz var mı?
10- Tarım sektöründe işletmelerin miras yolu ile bölünerek küçülmesini önleyecek yasal düzenlemeler yapacak mısınız?
11- İklimin ve doğal çevrenin sigortası olan ve gittikçe azalan ormanlarımızı koruyup, geliştirecek tedbirleri alacak mısınız?
12- 14 ayrı devlet, tek bir Millet felsefesiyle Türkçe konuşan devletler birliğinin kurulmasına öncülük edebilecek misiniz?
13- Tek kutuplu yaklaşımlarla bu coğrafya ’da barınabilmek mümkün değildir. ABD ve AB’ye alternatif olarak; Türkiye, Rusya, Ukrayna, İran ‘’Bölgesel Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’’ konusunda ne düşünüyorsunuz?
14- Dışarıdan ve içeriden borç alan, borç verenlerden emir alır. Borçsuz ve kimseden emir almayan bağımsız bir Türkiye hedefliyor musunuz?
15- Laik devlet, inançlı millet yaklaşımı ile, inanç gruplarının inançlarını siyasete karışmadan, özgürce yaşamalarına imkan sağlayacak mısınız?
16- Vatanseverlik ortak paydasında bütün siyasi kesimleri birleştirecek açılımları gösterebilecek misiniz?
17- Siyasi ikbal ve istikbal beklentisini ön planda tutanları dışlayabilecek misiniz?
18- Hareketi halka mal etmek için, hareketin finansmanına halkın katkısını sağlayacak Kolektif Finansman Modelini kuracak mısınız?
19- Siyasetin finansmanında şeffaflığı, bürokratik sistemde liyakat esasına göre yükselmeyi sağlayabilecek misiniz?
20- Vatanın birliği, bütünlüğü ve devletin bekası için gerekirse demokrasi dahil her şeyi feda etme konusunda kararlılığınız var mı?
21- Ekonomiyi; borsa, faiz, döviz ve sıcak para kıskacından kurtaracak tedbirleri alabilecek misiniz?
22- Görsel ve yazılı medyayı, güçlerin medyası olmaktan çıkaracak tedbirleri alacak mısınız?
23- Sosyal güvenlik kurumlarına pirim ödeme sayısı ile güvence sağlama sayısı arasında denge bozulmuştur. Bu dengeyi dünya ortalamaları seviyesine getire çekmişimiz?
24- Devletimiz doğu ve güneydoğuya 23 ödeyip 1 almaktadır. Her vatandaşın tükettiğinin bedelini ödeyeceği sistemi getirecek misiniz?
25- Kalkınmayı dengeli bir şekilde ülke çapında yaygınlaştırarak bölgeler arasındaki göç hareketini önleyecek misiniz?
26- Ekonomi nüfus yükü altında ezilmektedir. Doğu ve güneydoğudaki ideolojik nüfus artışının önlenmesi için tedbirleriniz var mı?
27- Dünyada ve bölgemizdeki değişen şartlar dikkate alınarak savunma konseptinde yeni düzenlemeler düşünüyor musunuz?
28- Türkiye halen ihtilal anayasası ve hukuku ile yönetilmektedir. Yeni bir sivil anayasa yapmayı düşünüyor musunuz?
29- Adil temsil ve istikrarı birlikte hedefleyen çağdaş bir seçim sistemi getirmeyi düşünüyor musunuz?
30- Mevcut partiler kanunu, ülkenin bilgili ve birikimli insanlarının politika yapmalarına imkân tanımıyor. Siyasetin tabanındaki vasıfsızlığın giderilmesi konusunda bir yasal düzenlemeye gidecek misiniz?
31- Başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine geçmeyi düşünüyor musunuz?
32- Çift meclisli (senato, meclis) sisteme geçecek misiniz?
33- Anayasa mahkemesi yüce divan görevi yaptığında kararlarının temyizi yoktur. Yargıtay Dava Daireleri Kurulunu yüce divan, Anayasa Mahkemesini de temyiz mahkemesi yapacak düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
34- Batı Trakya, Kerkük ve Süleymaniye konusunda ulusal ve tarihi hassasiyetlerimizin olduğunu bütün dünyaya kararlılıkla duyurmayı düşünüyor musunuz?
35- KKTC’nin varlığı ve bekası konusunda, hiçbir zeminde, hiçbir devletle pazarlık yapılmayacağını, yapılan pazarlıkların geçersiz sayılacağını söyleyebiliyor musunuz?
36- Ege denizindeki haklarımızın hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamayacağını garanti ediyor musunuz?
37- Gümrük Birliği’ni askıya alacak mısınız?
38- Nükleer enerji kullanımı konusunda bölgesel gelişmeler çerçevesinde yeni bir tavır alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda bir programınız var mı?
39- Su konusu dünyanın gelecekteki en büyük sorunu olacaktır. İç sular ve sınır aşan sular konusunda planınız var mıdır?
40- Türkiye’nin idari yapılanmasında yeni bir idari sistem getirmeyi düşünüyor musunuz?
41- Stratejik önemi olan kurumların özelleştirilmesinde sakınca görüyor musunuz?
42- Yabancılara mülk satışları tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda bir tedbiriniz var mı?
43- Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan “Sivil Toplum Kuruluşları” hakkında düşünceleriniz nelerdir?
44- İşçi sendikalarını, değişen koşullar çerçevesinde yeniden yapılandırmayı düşünüyor musunuz?
45- Ekonominin kara delikleri olarak isimlendirilen; Bütçe açıkları, KİT açıkları, BİT açıkları, Sosyal Güvenlik Kurumları açıkları, Kamu açıklarının kapatılması için bir reform programınız var mı?
46- Temel eğitimi 11 yıla çıkaracak mısınız?
47- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak mısınız?
48- Sağlık sektöründe yeşil kart uygulaması istismar konusu olmuş ve ekonomiye yük olmaya başlamıştır. Yerine bir çözüm öneriniz var mı?
49- YÖK’ün yeniden yapılandırılması veya kaldırılması konusunda bir programınız var mı?
50- Türkiye 1918 şartları kadar ağır bir durumla karşı karşıyadır. İç ve dış düşmanlar inanılmaz bir işbirliği içindedirler. Türkiye’yi bu durumdan esenlikle çıkarabilecek bir kadro ve lider arayışınız var mı?
51- Türkiye izlediği israf ekonomisi yönünden dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. İsrafı önlemek için geçmiş yönetimlerden farklı olarak nasıl bir program uygulayacaksınız?
52- Emperyalist güçler ülkemizi ahtapot gibi sarmıştır. Ahtapotun kollarına saldırmak kurtuluş için zorunludur. Saldırı önceliklerinizin perde arkası planları hazır mı?
Bu soruları okuduktan sonra işimiz çok zor dedi. Gözleri derinlere dalarak düşünmeye başladı. Yılmak ve geri adım atmak yok dedi. Çalışmaları izleniyordu. Belli bir aşamaya gelince tekrar Denizli Valisi olarak aktif göreve atandı. Planları yarım kaldı. Sayın Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003 tarihinde şüpheli bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiştir. İz bırakan muhterem bir insandı. Bu vesile ile rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.
(8, Eylül, 2020-Ordu)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir