Home / Konuk Yazarlar / Genel / TBP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN EKİCİ ANKARA KONUŞMASI

TBP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN EKİCİ ANKARA KONUŞMASI

Saygıdeğer arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı irticalen yapacağım ama kapsamı manifestomuzda sizlere ayrıca yazılı olarak vereceğiz.
* Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına dönecektir
* 16 Nisan Anayasası kesinlikle iptal edilecektir.
* Anayasa; Demokratik, Laik, Sosyal hukuk devlet ilkelerine uygun hale getirilecektir.
* Yasama, Yürütme, Yargı bağımsız olacaktır.
* Basın ve Düşünce özgürlüğü suç olmaktan çıkarılacaktır.
* Kadın ve çocuk cinayetlerine, tacizlerine son verilecektir.
* Asgari ücret günün koşullarına göre her iki ayda bir güncellenecektir.
* Bütünşehir (Büyükşehir) yasaları iptal edilecektir. Köylülerin ekim alanları, mera, su, göl ve göletlerinin doğal haliyle korunması sağlanacaktır.
* 1924 Köy Kanunu yeniden işler hale getirilecektir.
* Çağdaş Köy Enstitüleri yeniden öğrenime açılacaktır.
* İmam Hatip okulları Meslek Sanat Okullarına dönüşecektir.
* Askeri Akademi, Okullar ve Askeri Hastaneler yeniden açılacaktır.
* YÖK kaldırılacak, Üniversiteler Bağımsız olacaktır.
* Eğitim okul öncesinden üniversite bitimine kadar ücretsiz olacaktır.
* Eğitimde Birlik (Tevhidi Tedrisat) yeniden tesis edilecektir
* Sağlık devlet eliyle yapılacak ve ücretsiz olacaktır.
* Milli Savunma Bakanlığında paralı askerlik kalkacaktır.
* Tarım Kredi Kooperatifleri Köylünün çiftçinin emrinde olacaktır.
* Köylüye her türlü karşılıksız destek verilecektir.
* Yurt Dışından gıda alımı yerine yerli üretim teşvik edilecektir.
* Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası yeniden düzenlenecektir.
* Seçim Barajı ilkelliği kaldırılacaktır.
* Seçme ve Seçilme yaşları yeniden düzenlenecektir.
* Suriyeli, Afganlı ve diğer sığınmacılar ülkelerine koşulsuz gönderilecektir.
* Devlet televizyon ve yayın kurumları siyasi olmaktan çıkarılacaktır.
* Okullara, kışlalara, ibadet yerlerine siyaset girmeyecektir.
* İnanan veya inanmayanlar özgürce ibadet edecek veya etmeyecektir.
* Diyanet İşleri bütçesi Milli Eğitim ve Milli Savunma Bütçesinden az olacak şekilde ayarlanacaktır.
* Devlet mallarının özelleştirilen kurumları yeniden gözden geçirilecektir.
* Taşeron İşçiliği kesinlikte kaldırılacak ve kadrolu hale getirilecektir.
* HES’ler, Maden arama ve çıkarma yerlerine verilen ruhsatlar iptal edilecektir.
* Kentsel Dönüşüm adı altındaki rantiyecilik sona erdirilecektir.
* TOKİ Evleri öncelikle Memurlar ve işçilere maliyetine verilecektir.
* İşçi Hak ve Özgürlükleri, sendikal haklar İLO standartlarına uygun hale getirilecektir.
* Dış politikada kaybedilen itibarımız yeniden kazanılacaktır.

Taahhütlerimiz, istemlerimiz;

* Her bireyin korkusuzca ibadet etme veya etmeme özgürlüğünü, biz parti olarak garanti ediyoruz.
* Dinler arası barışı, hoşgörüyü, sevgi ve kardeşliği tesis edeceğiz.
* Hakça yönetim ve temsilde adaleti sağlayacağız. Yasama, Yürütme ve Yargının parlamenter rejime uygun hale getirilmesini sağlayacağız.
* Eğitim ve sağlıkta devlet garantili reformlar yapacağız.
* Köy Enstitülerinin çağdaş eğitim sistemleriyle yeniden açılmasını öngörüyoruz.

* Esnaf ve sanatkârlar, Ticari İşletmeler ve
Şirket kuruluşlarına Teşvik ve 5 yıl vergi muafiyeti getireceğiz.

* Köylüye, çiftçiye tarım reformu ile kooperatifleşmeyi sağlayacağız.
* Basın ve düşünce özgürlüğünü uluslararası normlar düzeyine çıkaracağız.
* Okul ve Kışladan siyaseti uzak tutacağız.
* Ülkemizi uluslararası saygınlığına yeniden kavuşturacağız.
* EYT’lilerin, Emekli, işçi, köylü, işsiz, ev hanımları, gençler, öğrenciler, memurlar, sendikalar ve tüm sınıf ve katmanların sorunlarını biz çözeceğiz.
* Ülkemizde Toplumsal Barışı biz sağlayacağız.
* Temsilde adaleti getireceğiz.
* Yurtta ve Dünyada barış ilkelerine bağlı kalacağız.

Halkımızdan talebimiz;

Tüm yurttaşlarımızın bizim yanımızda olmasını ve hep birlikte bunu başarmak istiyoruz. Ülkemizi bu kaostan kurtaracağız.

BİZE GÜVENİN…

“Başkanlık Sistemi Diktatörlüğe giden yoldur, kabul edilemez”

“Korku İmparatorluğuna son vereceğiz”

“Türkiye Birlik Partisi reformist değil, düzenin değişmesinden yana devrimci bir partidir”

One comment

  1. Hüseyin Ekici

    Nasıl bir kaos içinde olduğumuzu,2018 de TBP Genel Başkanı Hüseyin Ekici tespit ve uyarıda bulunuyor., Cumhuriyetçi ve Atatürkçü partiler( TBMM dışındakiler ) bir araya gelerek, ”Acil Çıkış Platformu” ve ”Cumhuriyetçi Birlik Meclisi ”oluşturuyor. Ancak ”Ulusal Blok” kurulamadığı için kalıcı olmuyor.
    Zafer Gökcan – Ankara

Bir yanıt yazın